Utorok

Týždeň

Venčenie Kuba

Ráno

Marta

Obed

Marta

Večer

Marta

Jedlo

Umývanie riadu

Marta

Večera

Marta

Obed

Marta

Nákup

Marta

Domácnosť

Poliať Kvety

Marta

Vysávanie

Marta