Štvrtok

Týždeň

Venčenie Kuba

Ráno

Michal

Obed

Michal

Večer

Michal

Jedlo

Umývanie riadu

Marta

Večera

Marta

Obed

Marta

Nákup

Marta

Domácnosť

Poliať Kvety

Michal

Vysávanie

Michal

Vyniesť smeti

Upratovanie a pranie | Týždeň číslo:

OBTÝŽDEŇ

Ktorý týždeň

Nepárny týždeň

Párny týždeň

Pranie a skladanie

Michal

Marta

Umývanie podlahy

Michal

Marta

Umývanie balkóna

Michal

Marta

Umývanie záchoda

Michal

Marta

Umývanie záchoda

Michal

Marta

upratanie chladničky

Michal

Marta

Upratať auto

Spolu

Občasné

Mesačne

Ktorý mesiac

Nepárny

Párny

Umyť okná

Michal

Marta