Streda

Týždeň

Venčenie Kuba

Ráno

Michal

Obed

Michal

Večer

Michal

Jedlo

Umývanie riadu

Michal

Večera

Michal

Obed

Michal

Domácnosť

Vysávanie

Marta

Vyniesť smeti

Michal