Sobota

Týždeň

Venčenie Kuba

Ráno

Spolu

Obed

Marta

Večer

Michal

Jedlo

Umývanie riadu

Marta

Večera

Marta

Obed

Marta

Domácnosť

Poliať Kvety

Marta

Vysávanie

Marta

Vyniesť smeti

Marta