Pondelok

Týždeň

Venčenie Kuba

Ráno

Marta

Obed

Marta

Večer

Marta

Jedlo

Umývanie riadu

Michal

Večera

Michal

Obed

Michal

Domácnosť

Poliať Kvety

Michal

Vysávanie

Michal