Piatok

Týždeň

Venčenie Kuba

Ráno

Michal

Obed

Michal

Večer

Michal

Jedlo

Umývanie riadu

Michal

Večera

Michal

Obed

Michal

Nákup

Michal

Domácnosť

Vysávanie

Michal

Upratovanie a pranie | Týždeň číslo:

OBTÝŽDEŇ

Ktorý týždeň

Nepárny týždeň

Párny týždeň

Pranie a skladanie

Michal

Marta