Nedela

Týždeň

Venčenie Kuba

Ráno

Spolu

Obed

Marta

Večer

Michal

Jedlo

Umývanie riadu

Michal

Večera

Michal

Obed

Michal

Domácnosť

Vysávanie

Michal